Speleologiczne FAQ

Napisał 

 

Co jest potrzebne aby zacząć uprawiać speleologię?

 

Speleologia to nauka o jaskiniach, jednak pod tą nazwą najczęściej ukrywa się taternictwo jaskiniowe, co oznacza już nie tyle naukę, ale wszelką aktywność w jaskiniach, a głównie działalność sportową.

1.       Chodzenie po jaskiniach to sport ekstremalny, dlatego najpierw trzeba zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności, a następnie zdać egzamin na Kartę Taternika Jaskiniowego.  Karta taka jest prestiżowym uprawnieniem, otrzymywanym od Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) po skończeniu kursu taternictwa jaskiniowego prowadzonego przez zrzeszone w PZA Kluby posiadające wykwalifikowanych Instruktorów.

2.       Sprzęt osobisty grotołaza to uprząż, przyrządy zjazdowe, do wychodzenia i asekuracyjne. Równie ważnymi elementami są: kombinezon, odpowiednie buty, certyfikowany kask i dwa niezależne źródła światła. Każdy taternik jaskiniowy musi mieć osobistą apteczkę w tym folię NRC.

3.      Sprzęt zespołowy speleologów stanowią liny, elementy stanowiskowe (spity, plakietki, karabinki, taśmy) wory jaskiniowe, apteczka.

4.      Bezpieczne uprawianie speleologii jest uzależnione od rozsądku grotołaza, jego partnera lub zespołu.

 


 

Ile to kosztuje?

 

Trzy podstawowe koszty to:

1.      Kurs od 1800 zł (zależy w jakim klubie) Informacje o naszym kursie: www.speleobielsko.pl/kurs

2.      Sprzęt osobisty (najczęściej potrzebny dopiero PO zakończeniu kursu) od 1200zł

3.      Koszty dodatkowe: składki członkowskie w klubach, koszty dojazdu do jaskini, jedzenia, noclegu itp. 


 

Jakie jest ryzyko?

 

Małe i duże- to zależy od Ciebie. Jeśli przestrzegasz wszystkich zasad bezpieczeństwa, masz zgrany i kompetentny zespół, używasz głowy, to wszystko odbywa się bezpiecznie.

Jednak jeśli dajesz się ponieść brawurze, nie wiesz kiedy powiedzieć STOP, chcesz na siłę rywalizować lub ,,zaliczać” jaskinie tylko dla prestiżu, to z pewnością zwiększasz ryzyko. 


 

Jak wygląda kurs?

 

Kurs trwa od roku do dwóch lat. Obejmuje teoretyczną wiedzę o speleologii, technikach wykorzystywanych w jaskiniach, pierwszej pomocy, historii i topografii. Praktyczna część zaczyna się od wspinaczki, metod ewakuacji, ratownictwa i auto ratownictwa, a następnie eksploracji jaskiń z wykorzystaniem wszystkich uznanych technik.

Nad kursantami czuwają instruktorzy. Kursy są przygotowane w taki sposób aby po uzyskaniu Karty Taternika Jaskiniowego można było samodzielnie pokierować bezpieczną i udaną akcję.


 

 Gdzie szukać informacji?

 

Kompetentne i rzetelne informacje można uzyskać w Klubach Taternictwa Jaskiniowego, które są zrzeszone w Polskim Związku Alpinizmu i na ich stronach www. Należy pamiętać, że taternictwo jaskiniowe mogą uprawiać jedynie osoby przeszkolone z odpowiednimi uprawnieniami.


  

Słowniczek

 

PZA - Polski Związek Alpinizmu

KTJ - Klub Taternictwa Jaskiniowego

SBB - Speleoklub Bielsko-Biała (KTJ zrzeszony w PZA)

Speleolog - grotołaz, taternik jaskiniowy, alpinista jaskiniowy…


 

Powiązane ze speleologią:

 

Nauka: geologia, paleontologia, hydrologia, archeologia, turyzm,.

Sport ekstremalny: wspinaczka górska, narciarstwo wysokogórskie, nurkowanie, freediving, a również kolarstwo i biegi górskie, kanioning i wiele innych