IV Ogólnopolskie Forum Speleo

środa, 05 luty 2020 18:50Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W obliczu ciągle zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej, zdecydowaliśmy o ostatecznym odwołaniu Ogólnopolskiego Forum Speleo w tym roku. Zapewniamy, że jako organizatorom, decyzja ta nie przyszła nam łatwo.

Jednocześnie chcielibyśmy już dzisiaj zaprosić Was na przyszłoroczne Forum, z takim samym lub podobnym programem prelekcji i warsztatów.

Dziękujemy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że zobaczymy się za rok w tym samym miejscu i w równie licznym składzie!

Organizatorzy IV Ogólnopolskiego Forum Speleo

Wydarzenia

 • Wewnętrzne
  2020.07.07 Spotkanie w klubie
  - 18,00 otwarcie klubu
  - 18,30 ogłoszenia
 • Wewnętrzne
  2020.07.14 Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Klubu
  Zarząd Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" w Bielsku-Białej zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Finansowe Stowarzyszenia na dzień 14.07.2020 r. w siedzibie klubu przy ul. 1 Maja 45.
   
  Rejestracja uczestników od godz. 18:00. Pierwszy termin zebrania godz. 18:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:45.
   
  Porządek walnego zebrania:
  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania
  3. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
  4. Wybór członków komisji skrutacyjnej
  5. Sprawozdanie finansowe zarządu za rok 2019.
  6. Przedstawienie bilansu na dzień 31.12. 2019 r.
  7. Udzielenie absolutorium zarządowi i podjęcie uchwały zatwierdzającej bilans .
  8. Zatwierdzenie uchwały zmiany w składzie zarządu 
  9. Zakończenie walnego zebrania  
 • Wewnętrzne
  2020.07.22-24 Francja - Bouffre Berger - I grupa 10 osób
  Data akcji jaskiniowej
 • Wewnętrzne
  2020.07.30-31 Francja - Gouffre Berger - II grupa - 3 osoby
  Data akcji jaskiniowej w Gouffre Berger.

  W planie:  
  - dotarcie do dna G.B
  - uzyskanie rekordu klubu w przewyższeniu w Grotte de Gournier. Obecny rekord w tej jaskini to +267 m.
  - pokonanie kilku kanionów

Facebook