2021.05.03 Nowa jaskinia

Paweł Gądek
Bronisław Gąsek - Osoba Towarzysząca

W nowej jaskini odkrytej przez nas jesienią tamtego roku udało się odnaleźć kolejne korytarze. Po przejściu kilkumetrowej szczeliny ukazał się korytarz szeroki na około metr, wysoki na 3 i długi na kilkanaście metrów. Na końcu była kolejna salka, a dalej kolejny korytarz bardzo podobny do poprzedniego. Oprócz tego odnalazłem jeszcze kilka mniejszych szczelin. Na zdjęciu pierwszy z nowych korytarzy.