niedziela, 25 lipiec 2021 23:21

2021.07.25 B - Katarzyna Kasprowska-Nowak - Jaskinia w Ulicy Gołaźnej w Cisownicy K.Bs-01.05 NS

Napisał
Katarzyna Kasprowska-Nowak: po analizie i interpretacji różnorodnych danych m. in. osadów budujących wnętrze obiektu w postaci łupków cieszyńskich górnych z wkładkami rud żelaza wraz z glina, dokumentacji kartograficznej (historycznej) i fotograficznej (pozyskana od J. Ganszera), a także wstępnej ocenie sytuacji geomorfologicznej w otoczeniu obiektu można stwierdzić, iż nie jest on efektem procesów krasowych. Biorąc pod uwagę długość obiektu (unikatowa jak na jaskinie na Pogórzu Cieszyńskim), sposób jego odsłonięcia (zawał) oraz występowanie sztolni rud żelaza w jego rejonie (badane przez autorkę kilka lat temu na potrzeby projektu szlaku geoturystycznego) wiele na to wskazuje, ze jest to obiekt łączony z eksploatacyjną działalnością człowieka i może być fragmentem dawnego wyrobiska korytarzowego.