2020.05.19 [zaproszenie] - spotkanie w klubie

2020.05.19 [zaproszenie] - spotkanie w klubie
- 18,00 otwarcie
- 18,30 ogłoszenia
- 18,35 ustawianie wyjazdu kursowego