2020.07.07 Spotkanie w klubie

- 18,00 otwarcie klubu
- 18,30 ogłoszenia