2020.09.08 Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu

W związku z rezygnacją dwóch osób - członków Zarządu z pełnienia funkcji Sekretarza oraz Skarbnika, Zarząd Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" w Bielsku-Białej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze celem koaptacji brakujących członków do pełnienia w/w funkcji w Zarządzie na dzień 08.09.2020 r. w siedzibie klubu przy ul. 1 Maja 45.

Rejestracja uczestników zebrania od godz. 18:00. Pierwszy termin zebrania godz. 18:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:45.

Porządek walnego zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodniczącego oraz sekretarza Zebrania
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania
5. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania
6. Wybór nowych członków Zarządu - koaptacja funkcji Sekretarza oraz Skarbnika
8. Zatwierdzenie uchwały zmiany w składzie zarządu
9. Zakończenie Walnego Zebrania