2020.09.01

- 18,00 otwarcie
- 18,20 zgłaszają się nowi kursanci
- 18,30 ogłoszenia
- 18,35 w oddzielnej sali zebranie organizacyjne dla nowych kursantów