2020.08.18 Spotkanie w klubie

18,00 otwarcie
18,30 ogłoszenia
18,40 "ustawienie" wyjazdu, który ma się odbyć piątek-sobota