2020.08.11 Spotkanie w klubie

18,00 otwarcie
18,30 ogłoszenia
18,40 "możliwość" pokazania zdjęć grupy I i II z wyprawy do Francji