2021.10.26 - Spotkanie w klubie

Zapraszamy na tradycyjne wtorkowe spotkanie osób zainteresowanych tematyką gór i jaskiń.
Spotkania mają charakter otwarty - każdy jest mile widziany !!!
- 18:00 Otwarcie klubu 
- 18:30 Ogłoszenia cotygodniowe - Jerzy Ganszer
Klub zapewnia środki dezynfekujące - należy przestrzegać aktualnie obwiązujące zasady i ograniczenia epidemiologiczne.