2021.12.21 - Świąteczne Spotkanie klubowe

Zapraszamy na tradycyjne przed świąteczne spotkanie osób zainteresowanych tematyką gór i jaskiń.
Spotkania mają charakter otwarty - każdy jest mile widziany !!!
- 18:00 Otwarcie klubu
- 18:30 Ogłoszenia cotygodniowe - Jerzy Ganszer
Klub zapewnia środki dezynfekujące - należy przestrzegać aktualnie obwiązujących obostrzeń epidemiologicznych.