2022.01.25 - Spotkanie klubowe

Zapraszamy na tradycyjne wtorkowe spotkanie osób zainteresowanych tematyką gór i jaskiń.
Spotkania mają charakter otwarty - każdy jest mile widziany !!!
- 18:00 Otwarcie klubu
- 18:30 Ogłoszenia cotygodniowe - Jerzy Ganszer
Klub zapewnia środki dezynfekujące - należy przestrzegać aktualnie obwiązujących zasad i ograniczeń epidemiologicznych