2021.02.19 Spotkanie Komisji Heraldycznej

Beata Michalska-Kasperkiewicz - Komisja Heraldyczna
Błażej Nikiel - Komisja Heraldyczna
Honorata 'Honka' Kaczmarek - obserwator
Paweł Kasperkiewicz - Były Członek Klubu obserwator
Jerzy Pukowski - obserwator
Elżbieta Imielska - obserwator
Jerzy Ganszer - Komisja Heraldyczna 

Ustalono co następuje: 

- Komisja działa nadal
- nie przyjmuje się nowych członków
- utrzymuje się zasadę, że podczas pisania sprawozdań przy członkach SBB nie oznacza się przynależności klubowej. Jeżeli jeszcze ktoś należy do innych klubów, a chce być odpowiednio oznaczony to na wniosek "Komisja może się zgodzić".