2021.09.29 Cmentarz w Łodygowicach

Jerzy Pukowski
Jerzy Ganszer

Zlokalizowano grób Byłego Członka Klubu - Leszka Tomczyka "Mao".  Leszek był bardzo czynnym grotołazem i osobą bardzo charakterystyczną! Wszyscy go lubili, uczestniczył w wielu wyprawach jaskiniowych.