2021.11.05 Rybnik - Gomola - firma Alpinka

Jerzy Pukowski
Jerzy Ganszer

Tam można zaopatrzyć się w nowy sprzęt skiturowy!