2021.11.16 Spotkanie w klubie.

Zaprezentowano tablicę pamiątkową Grzegorza Klasska, która możliwe, że zostanie zainstalowana na Wiktorówkach w Tatrach Polskich.

Odbyła się dyskusja nad butami gumowymi do jaskiń, ścierały się różne koncepcje, ekipa nie doszła do "konsensusu".