czwartek, 16 luty 2023 09:47

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Klubu Taternictwa Jaskiniowego "Speleoklub" w Bielsku-Białej zgodnie z § 21 - Statutu Klubu, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia na dzień 21.03.2023 r. w siedzibie klubu przy ul. 1 Maja 45.

Rejestracja uczestników zebrania od godz. 18:00. Pierwszy termin zebrania godz. 18:15. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:30.

Porządek walnego zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Wybór Sekretarza Zebrania
4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej
5. Wybór członków Komisji Uchwał i Wniosków
6. Zatwierdzenie porządku i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania
- Wybór formy głosowania (Jawne/niejawne)
- Wybory wszystkich członków zarządu przez walne zebranie (nie tylko prezesa)
- Każdy wniosek do Komisji Uchwał i Wniosków członkowie klubu składają osobiście na zebraniu
- Każdy zgłoszony wniosek musi być omówiony przez osobę zgłaszającą (za i przeciw)
7. Stwierdzenie ważności Walnego Zebrania oraz zdolności podejmowania uchwał poprzez sprawdzenie przez Przewodniczącego Zebrania obecności i stwierdzenia kworum
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Klubu za rok 2022
9. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2022
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za rok 2022
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Klubu za rok 2022
12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022
13. Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2022
14. Udzielenie absolutorium odchodzącemu Zarządowi Klubu
15. Zgłaszanie kandydatów oraz wybory Członków Zarządu
16. Zgłaszanie kandydatów oraz wybory Komisji Rewizyjnej
17. Podjęcie uchwały Zatwierdzającej wybór nowego Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej
18. Wybór delegatów na Walne zebrania:
- PZA ( 2 delegatów + 2 zapasowych)
- KTJ ( 5 delegatów + 5 zapasowych)
19. Zgłaszanie wniosków do Komisji Uchwał i Wniosków wraz z jednoczesnym głosowaniem
20. Zakończenie obrad Walnego Zebrania

Czytany 216 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 luty 2023 14:55