2020.03.24 Akcja świetlna w rejonie Bielska

W akcji uczestniczyli:   

Tomasz Kochel - z III Lipek widział Saharę, Kozia Górę, Magurkę
Elżbieta Imielska z rejonu osiedla Karpackiego widziała Saharę i Kozią Górę
Ewa Chylaszek-Brylska - Były Członek Klubu z "ekipą" czyli z Bartłomiejem Brylski z Beskidzkiego Klubu Narciarzy "Gronie" PTTK - Bielsko-Biała widzieli Saharę i Kozią Górkę
Dariusz Rozmus z Bojsziwych Nowych /koło Tychów/ widział Saharę - uwaga jest rekord 32,5 kilometrów!
Jerzy Ganszer  z Sahary widział rejon osiedla Karpackiego
Paweł Gądek z rejonu Lipnika widział Dębowiec i Saharę
Rafał Klassek /syn Grzegorza/ ze Złotych Łanów - Osoba Towarzysząca - widział Saharę i Kozią Górkę
Rafał Konior - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała z  Magurki widział Kozią Górę
Jakub Krajewski i Beata Michalska-Kasperkiewicz z Koziej Góry widzieli Saharę, III Lipki i Magurkę
Aniela Klassek - przekazała wiadomość od Rafała Klasska
Paweł Kasperkiewicz z Wapienicy widział Saharę i kogoś na Palenicy /?/
Zbigniew Mastalski z Fanklubu Speleoklubu Bielsko-Biała z Komorowic widział Saharę i Magurkę 

To już była trzecia akcja tego typu.   O godzinie 20,00 do 20,05 trwało "oświetlanie". 
Tutaj widok na Bielsko z Sahary - "kliknij"

U
waga - załączony plan jest trochę błędny ! Paweł był w Wapienicy i Zbigniew Mastalski w Komorowicach!

Uwaga - następne sprostowanie - na Magurce nie było Rafała Koniora - była tam jakaś osoba nieznana! Państwo Brylscy byli w rejonie Palenicy w Wapienicy.