2020.05.19 Jaskinia Pod Wantą

Łukasz Piechocki
Bartosz Baturo
Jerzy Ganszer

Zdobyto dno, przez obejście ostatniej studni.