2020.06.07 Trawers Jaskini Czarnej

Łukasz Piechocki
Marcin Parys
Bartłomiej Golik 

Wykonano trawers Jaskini Czarnej od otworu głównego do otworu północnego. Czas akcji 6 godzin. Było Fajnie