2021.05.02 Akcja rowerowa do Bauformu 251 - żelbetowego schronu bojowego dla wieży czołgowej

Jerzy Ganszer

Bunkier na terenie Lipnika. Kto nie był - to niech się przejdzie. 
Tutaj zdjęcia - "kliknij"
Tutaj takie ciekawostki: bunkier nie jest usadowiony na swoim pierwotnym miejscu, nigdy z tego bunkra wieża czołgowa nie oddała strzału, bo była "nieprzyśrubowana", kilka lat temu była tam akcja Sekcji Archeologicznej przy Speleoklubie Bielsko-Biała, jest to jedyny obiekt tego typu w Polsce.
Literatura: Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak - Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Gliwice 2013