2021.08.18 Eksploracja beskidzka

Paweł Gądek
Bronisław Gądek - Osoba Towarzysząca

Początkowo eksplorowaliśmy jedną ze znanych jaskiń bez większych sukcesów. Następnie poszliśmy poszukać jeszcze powierzchniowo jaskiń. Natrafiliśmy na duże głazowisko z otworami, jednak słyszeliśmy, że w pobliżu płynie potok co nie zachęcało do eksploracji tego miejsca. Jednak podszedłem do potoku i okazało się, że cała woda wpada pod ziemię. Później znaleźliśmy w okolicy jeszcze niewielki schron między głazami, jednak wrzucony kamień wpadał do czegoś większego głębiej. Eksploracja będzie kontynuowana.