2021.09.11-12 Wielka Litworowa

Zofia Gutek
Jerzy Ganszer

Działaliśmy na głównym ciągu. Akcja typowo rekreacyjna osiągnęliśmy gł. 200 m i jedna osoba 300m. Mijała nas czteroosobowa grupa grotołazów z Akademickiego Klubu Grotołazów AGH Kraków, którzy powracali z Syfonu Dziadka - gratulacje! - "kliknij" Jak szliśmy w górę to zobaczyliśmy "potworną" kolejkę ludzi do łańcuchów.