2021.10.14-17 Sympozjum Speologiczne 55. Bartkowa

Jerzy Pukowski
Jerzy Ganszer

Zwiedzano sporo jaskiń fliszowych. Szczegóły na sprawozdaniach wewnętrznych. 

16 października dołączył na 1 dzień:

Sebastian Korczyk
Ines Korczyk - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała
Mikołaj Korczyk - Osoba Towarzysąca