2022.12.26 Kozia Góra - akcja turystyczna

Jerzy Ganszer
 
W ramach akcji "odtłuszczającej" udałem się na tą małą górkę w okolicy. W schronisku spotkałem Weterana - Członka Kapituły Józefę Giżę.  Należy zaznaczyć, że Józefa wiele lat była Sekretarzem Speleoklubu Bielsko-Biała. Do jaskiń już nie zagląda, ale chodzi po górach. Życzymy jej zdrowia!