2023.03.17 Obiekt M-4 - Wytrzyszczona 2 K.Bs-02.268

Jarosław Biliński
Beata Micjalska-Kasperkiewicz
Paweł Kasperkiewicz - Fanklub Speleoklubu Bielsko-Biała
Jerzy Pukowski
Roman Czarnecki - Weteran
Jerzy Ganszer

Podjęto ciężką próbę eksploracji obiektu / Beata, Roman, Pukuś/ - po dokładnych pomiarach obiektu wyszło tylko 3,40 m. To była akcja wieczorna, należy sądzić, ze w ten rejon jeszcze wrócimy. Ponadto wykonano pomiar GPS Schronu nad Wytrzyszczoną 2 - Otomana K.Bs-02.266 /Beata/.